اقتصادی

پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 5- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

پنهان و آشکار ملک در استرالیا  قسمت 5- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

27/12/1398  پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 5- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 5

تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران

رادیونشاط..آیدا مهدیزاده 

»بررسی وضعیت بازار مسکن در هفته ی گذشته

»تاثیر ویروس کرونا بر وضعیت بازار ملک در استرالیا در حال حاضر و اینده

»توصیه های بسیار مفید برای افرادی که قصد خرید و یا فروش ملک دارند

»کاهش ارزش سهام و یا رکود بازار سهام چه تاثیری برروی بازار ملک خواهد گذاشت

-------------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات مربوط به بازار مسکن در استرالیا را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال بفرمایید.