ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 84- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 84- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

19/03/2020  در قلمرو ورزش قسمت 84- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


 

در قلمرو ورزش قسمت 84

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط..مسعودظهوری

-کرونا ویروس رویدادها و مسابقات اکثر کشورها را تعطیل کرد.

-پس از تعطیلی لیگ‌های فوتبال، قهرمان لیگ با چه روشی انتخاب می شود؟

-نگاهی به ورزشکارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند.

-داستان فتح الله زاده و تیم فوتبال استقلال تهران