حقوقی

مهاجرت به استرالیا -تا اطلاع ثانوی کسانیکه شهروندی و یا اقامت دایم استرالیا را دارند جز‌ء در شرایط خاص حق خروج از استرالیا را ندارند / آیا دولت استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی کارآفرینی با توجه به مشکلات موجود تمهیداتی قائل خواهد شد؟ / آیا در چند هفته‌ی اخیر برای ایرانیان ویزاهای مهارتی صادر شده است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -تا اطلاع ثانوی کسانیکه شهروندی و یا اقامت دایم استرالیا را دارند جز‌ء در شرایط خاص حق خروج از استرالیا را ندارند / آیا دولت استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی کارآفرینی با توجه به مشکلات موجود تمهیداتی قائل خواهد شد؟ / آیا در چند هفته‌ی اخیر برای ایرانیان ویزاهای مهارتی صادر شده است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

07/01/1399  مهاجرت به استرالیا -تا اطلاع ثانوی کسانیکه شهروندی و یا اقامت دایم استرالیا را دارند جز‌ء در شرایط خاص حق خروج از استرالیا را ندارند / آیا دولت استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی کارآفرینی با توجه به مشکلات موجود تمهیداتی قائل خواهد شد؟ / آیا در چند هفته‌ی اخیر برای ایرانیان ویزاهای مهارتی صادر شده است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-تا اطلاع ثانوی کسانیکه شهروندی و یا اقامت دایم استرالیا را دارند جز‌ء در شرایط خاص حق خروج از استرالیا را ندارند

 -آیا دولت استرالیا برای دارندگان ویزاهای بیزینسی کارآفرینی با توجه به مشکلات موجود تمهیداتی قائل خواهد شد؟

 -آیا در چند هفته‌ی اخیر برای ایرانیان ویزاهای مهارتی صادر شده است؟

 -همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/