اقتصادی

بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

31/03/2020   بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس

گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

-توضیحات جامع در خصوص بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها

-شرایط دریافت وام دویست و پنچاه هزار دلاری

-اداره مالیات(تکس آفیس) چه مزایایی رو برای مشاغل در نظر گرفته است؟

تغییر قوانین خرید دارایی و میزان استهلاک آن

-بانکها چه تسهیلاتی رد برای شهروندان استرالیا در نظر گرفته ند؟

-تسهیلات ویژه superannuation(حقوق بازنشستگی)در شرایط قرنطینه

-توصیه های لازم برای بیزینس ها و یا افرادی که اجاره پرداخت میکنند