حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -خطر کنسل شدن ویزاهای افراد بدلیل عدم رعایت دستورات ایمنی و بهداشتی دولت استرالیا /-اعلام رسمی نتایج راند ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی /-آخرین اخبار در مورد تاثیرات کرونا بر وضعیت ویزاها/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -  -خطر کنسل شدن ویزاهای افراد بدلیل عدم رعایت دستورات ایمنی و بهداشتی دولت استرالیا /-اعلام رسمی نتایج راند ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی /-آخرین اخبار در مورد تاثیرات کرونا بر وضعیت ویزاها/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

14/01/1399  مهاجرت به استرالیا - -خطر کنسل شدن ویزاهای افراد بدلیل عدم رعایت دستورات ایمنی و بهداشتی دولت استرالیا /-اعلام رسمی نتایج راند ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی /-آخرین اخبار در مورد تاثیرات کرونا بر وضعیت ویزاها/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خطر کنسل شدن ویزاهای افراد بدلیل عدم رعایت دستورات ایمنی و بهداشتی دولت استرالیا

-اعلام رسمی نتایج راند ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی

-آخرین اخبار در مورد تاثیرات کرونا بر وضعیت ویزاها

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/