اقتصادی

پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 6- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

پنهان و آشکار ملک در استرالیا  قسمت 6- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

15/01/1399  پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 6- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 6

تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران

رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

-بررسی وضعیت بازار مسکن در ماه گذشته (مارچ)

-وضعیت Auction ها و فروش املاک با توجه به مقررات جدید محدود کردن تجمعات

-نتیجه گیری از آمار جدید

-پیش بینی بازار ملک در استرالیا در چند ماه آینده با توجه به ویروس کرونا

-------------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات مربوط به بازار مسکن در استرالیا را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال بفرمایید.