فرهنگ وهنر

من بازیگری را از مجری گری شروع کردم، در واقع همکار شما بودم... سخنان شنیدنی از میترا حجار بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون ایران

من بازیگری را از مجری گری شروع کردم، در واقع همکار شما بودم...
سخنان شنیدنی از میترا حجار بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون ایران

15/08/1394  من بازیگری را از مجری گری شروع کردم، در واقع همکار شما بودم... سخنان شنیدنی از میترا حجار بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون ایران