حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -ایالت ویکتوریا تا جولای ۲۰۲۰ متقاضی جدید برای ویزاهای بیزینسی نمی پذیرد/-آخرین اخبار در مورد تاثیر کرونا بر امور مهاجرتی/-وضعیت ویزاهای مهارتی و پیش بینی راند اپریل/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -ایالت ویکتوریا تا جولای ۲۰۲۰ متقاضی جدید برای ویزاهای بیزینسی نمی پذیرد/-آخرین اخبار در مورد تاثیر کرونا بر امور مهاجرتی/-وضعیت ویزاهای مهارتی و پیش بینی راند اپریل/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

21/01/1399  مهاجرت به استرالیا - -ایالت ویکتوریا تا جولای ۲۰۲۰ متقاضی جدید برای ویزاهای بیزینسی نمی پذیرد/-آخرین اخبار در مورد تاثیر کرونا بر امور مهاجرتی/-وضعیت ویزاهای مهارتی و پیش بینی راند اپریل/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-ایالت ویکتوریا تا جولای ۲۰۲۰ متقاضی جدید برای ویزاهای بیزینسی نمی پذیرد

-آخرین اخبار در مورد تاثیر کرونا بر امور مهاجرتی

-وضعیت ویزاهای مهارتی و پیش بینی راند اپریل

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/