حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -خبر خوب در انجام تست ناتی به صورت آنلاین /-توضیحاتی برای گرفتن کمک های دولتی افرادی که برای ویزاهای پناهندگی در استرالیا اقدام کرده اند/-آیا شرایط کرونا تاثیری بر صدور ویزاهای بشردوستانه کامیونیتی ساپورت پروگرام دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -خبر خوب در انجام تست ناتی به صورت آنلاین /-توضیحاتی برای گرفتن کمک های دولتی افرادی که برای ویزاهای پناهندگی در استرالیا اقدام کرده اند/-آیا شرایط کرونا تاثیری بر صدور ویزاهای بشردوستانه کامیونیتی ساپورت پروگرام دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

13/04/2020  مهاجرت به استرالیا - -خبر خوب در انجام تست ناتی به صورت آنلاین /-توضیحاتی برای گرفتن کمک های دولتی افرادی که برای ویزاهای پناهندگی در استرالیا اقدام کرده اند/-آیا شرایط کرونا تاثیری بر صدور ویزاهای بشردوستانه کامیونیتی ساپورت پروگرام دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبر خوب در انجام تست ناتی به صورت آنلاین

-توضیحاتی برای گرفتن کمک های دولتی افرادی که برای ویزاهای پناهندگی در استرالیا اقدام کرده اند

-آیا شرایط کرونا تاثیری بر صدور ویزاهای بشردوستانه کامیونیتی ساپورت پروگرام دارد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/