حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -سازمان صلیب سرخ استرالیا به دارندگان ویزاهای موقت کمک می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ورود اولیه برای کسانی که اخیرا ویزا گرفته‌اند/-تنها ایالت‌های استرالیای غربی و تاسمانیا در حال حاضر ویزاهای بیزینسی می‌پذیرند /-اطلاعاتی در مورد روش بررسی سریع پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -سازمان صلیب سرخ استرالیا به دارندگان ویزاهای موقت کمک می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ورود اولیه برای کسانی که اخیرا ویزا گرفته‌اند/-تنها ایالت‌های استرالیای غربی و تاسمانیا در حال حاضر ویزاهای بیزینسی می‌پذیرند /-اطلاعاتی در مورد روش بررسی سریع پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

28/01/1399  مهاجرت به استرالیا - -سازمان صلیب سرخ استرالیا به دارندگان ویزاهای موقت کمک می‌کند/-اطلاعاتی در مورد ورود اولیه برای کسانی که اخیرا ویزا گرفته‌اند/-تنها ایالت‌های استرالیای غربی و تاسمانیا در حال حاضر ویزاهای بیزینسی می‌پذیرند /-اطلاعاتی در مورد روش بررسی سریع پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-سازمان صلیب سرخ استرالیا به دارندگان ویزاهای موقت کمک می‌کند

-اطلاعاتی در مورد ورود اولیه برای کسانی که اخیرا ویزا گرفته‌اند

-تنها ایالت‌های استرالیای غربی و تاسمانیا در حال حاضر ویزاهای بیزینسی می‌پذیرند

-اطلاعاتی در مورد روش بررسی سریع پرونده‌ها توسط دیوان تجدید نظر

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/