ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 89- مهمان ویژه:علیرضا فغانی پر افتخار ترین داور ایران/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 89- مهمان ویژه:علیرضا فغانی پر افتخار ترین داور ایران/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

22/04/2020  در قلمرو ورزش قسمت 89- مهمان ویژه:علیرضا فغانی پر افتخار ترین داور ایران/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 89- مهمان ویژه:علیرضا فغانی پر افتخار ترین داور ایران

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-گفتگوی اختصاصی با علیرضا فغانی داور ایرانی لیگ استرالیا:

-امکان دارد به ایران بازگردم!
-نمی خواهم رییس فدراسیون فوتبال ایران شوم!
-دلم برای فوتبال ایران تنگ نشده است!

------------------

-بررسی پیروزی تاریخی نابغه شطرنج ایران مقابل قهرمان جهان و پیامدهای آن
-چرا قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال ایران ناگهان فسخ شد؟