حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشر دوستانه/ -آیااشخاصی که ویزاهای موقت همسری دارند واجد شرایط کمک‌های سنترلینک خواهند بود؟ / -آخرین اخبار اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشر دوستانه/ -آیااشخاصی که ویزاهای موقت همسری دارند واجد شرایط کمک‌های سنترلینک خواهند بود؟ / -آخرین اخبار اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

04/02/1399  مهاجرت به استرالیا - -اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشر دوستانه/ -آیااشخاصی که ویزاهای موقت همسری دارند واجد شرایط کمک‌های سنترلینک خواهند بود؟ / -آخرین اخبار اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بشر دوستانه

-آیااشخاصی که ویزاهای موقت همسری دارند واجد شرایط کمک‌های سنترلینک خواهند بود؟ 

-آخرین اخبار اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/