حقوقی

مهاجرت به استرالیا -از سرگیری مصاحبه‌های ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی /-بررسی نتایج راند آوریل برای ویزاهای مهارتی /-اگر همسر من برای ویزای ۴۸۹ متقاضی اصلی بوده آیا برای ویزای ۸۸۷ من می توانم متقاضی اصلی بشوم؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -از سرگیری مصاحبه‌های ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی /-بررسی نتایج راند آوریل برای ویزاهای مهارتی /-اگر همسر من برای ویزای ۴۸۹ متقاضی اصلی بوده آیا برای ویزای ۸۸۷ من می توانم متقاضی اصلی بشوم؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

11/02/1399  مهاجرت به استرالیا -از سرگیری مصاحبه‌های ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی /-بررسی نتایج راند آوریل برای ویزاهای مهارتی /-اگر همسر من برای ویزای ۴۸۹ متقاضی اصلی بوده آیا برای ویزای ۸۸۷ من می توانم متقاضی اصلی بشوم؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-از سرگیری مصاحبه‌های ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی

-بررسی نتایج راند آوریل برای ویزاهای مهارتی

-اگر همسر من برای ویزای ۴۸۹ متقاضی اصلی بوده آیا برای ویزای ۸۸۷ من می توانم متقاضی اصلی بشوم؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/