حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -آیا با توجه به سخنان نخست وزیر استرالیا مهاجرت به استرالیا سخت‌تر خواهد شد؟/ -آیا پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ به خاطر کوئید ۱۹ سریعتر بررسی خواهند شد؟/ -چگونگی آپلود کردن مدارک در ایمی اکانت/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -آیا با توجه به سخنان نخست وزیر استرالیا مهاجرت به استرالیا سخت‌تر خواهد شد؟/ -آیا پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ به خاطر کوئید ۱۹ سریعتر بررسی خواهند شد؟/ -چگونگی آپلود کردن مدارک در ایمی اکانت/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

18/02/1399  مهاجرت به استرالیا - -آیا با توجه به سخنان نخست وزیر استرالیا مهاجرت به استرالیا سخت‌تر خواهد شد؟/ -آیا پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ به خاطر کوئید ۱۹ سریعتر بررسی خواهند شد؟/ -چگونگی آپلود کردن مدارک در ایمی اکانت/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-آیا با توجه به سخنان نخست وزیر استرالیا مهاجرت به استرالیا سخت‌تر خواهد شد؟

-آیا پرونده‌های ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ به خاطر کوئید ۱۹ سریعتر بررسی خواهند شد؟

 -چگونگی آپلود کردن مدارک در ایمی اکانت

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/