حقوقی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهم برای افرادی که قصد مقایسه استرالیا با کشورهای دیگر را از نظر مهاجرتی دارند/-آیا در حال حاضر و تحت تاثیر کرونا، ویزاهای همسری صادر میگردند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهم برای افرادی که قصد مقایسه استرالیا با کشورهای دیگر را از نظر مهاجرتی دارند/-آیا در حال حاضر و تحت تاثیر کرونا، ویزاهای همسری صادر میگردند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

11/05/2020  مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهم برای افرادی که قصد مقایسه استرالیا با کشورهای دیگر را از نظر مهاجرتی دارند/-آیا در حال حاضر و تحت تاثیر کرونا، ویزاهای همسری صادر میگردند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

توضیحات مهم برای افرادی که قصد مقایسه استرالیا با کشورهای دیگر را از نظر مهاجرتی دارند

-آیا در حال حاضر و تحت تاثیر کرونا، ویزاهای همسری صادر میگردند؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/