حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -شروع مصاحبه‌ها برای ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی/-رد شدن تعداد زیادی از تقاضای ورود به کشور استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت /-آیا برای ویزای همسر احتیاج به نمره‌ی زبان هست؟/اطلاعاتی در مورد ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -شروع مصاحبه‌ها برای ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی/-رد شدن تعداد زیادی از تقاضای ورود به کشور استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت /-آیا برای ویزای همسر احتیاج به نمره‌ی زبان هست؟/اطلاعاتی در مورد ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

25/02/1399  مهاجرت به استرالیا - -شروع مصاحبه‌ها برای ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی/-رد شدن تعداد زیادی از تقاضای ورود به کشور استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت /-آیا برای ویزای همسر احتیاج به نمره‌ی زبان هست؟/اطلاعاتی در مورد ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-شروع مصاحبه‌ها برای ویزاهای پناهندگی بصورت تلفنی

-رد شدن تعداد زیادی از تقاضای ورود به کشور استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت

-آیا برای ویزای همسر احتیاج به نمره‌ی زبان هست؟

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/