حقوقی

مهاجرت به استرالیا -موارد مهم و رشته‌های مورد نیاز برای ویزای گلوبال تلنت/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی/-چگونگی اثبات ساعات کاری برای ویزای ۸۸۷/-آیا سنترلینک به افرادی که ویزای مهارتی دارند کمک هزینه‌ می پردازد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -موارد مهم و رشته‌های مورد نیاز برای ویزای گلوبال تلنت/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی/-چگونگی اثبات ساعات کاری برای ویزای ۸۸۷/-آیا سنترلینک به افرادی که ویزای مهارتی دارند کمک هزینه‌ می پردازد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

01/03/1399  مهاجرت به استرالیا -موارد مهم و رشته‌های مورد نیاز برای ویزای گلوبال تلنت/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی/-چگونگی اثبات ساعات کاری برای ویزای ۸۸۷/-آیا سنترلینک به افرادی که ویزای مهارتی دارند کمک هزینه‌ می پردازد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

موارد مهم و رشته‌های مورد نیاز برای ویزای گلوبال تلنت

-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی

-چگونگی اثبات ساعات کاری برای ویزای 877

-آیا سنترلینک به افرادی که ویزای مهارتی دارند کمک هزینه‌ می پردازد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/