حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبر نسبتا امیدوارکننده برای افرادی که به دلیل ردی یا کنسلی ویزاهای پناهندگی، در خواست تجدید نظر از دادگاههای فدرال داده بودند. /-تفاوت های عمده ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا ویزاهای همسری برای فردی که دیابت دارد صادر میگردد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبر نسبتا امیدوارکننده برای افرادی که به دلیل ردی یا کنسلی ویزاهای پناهندگی، در خواست تجدید نظر از دادگاههای فدرال داده بودند. /-تفاوت های عمده ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا ویزاهای همسری برای فردی که دیابت دارد صادر میگردد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

25/05/2020  مهاجرت به استرالیا - خبر نسبتا امیدوارکننده برای افرادی که به دلیل ردی یا کنسلی ویزاهای پناهندگی، در خواست تجدید نظر از دادگاههای فدرال داده بودند. /-تفاوت های عمده ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۴۹۴/-آیا ویزاهای همسری برای فردی که دیابت دارد صادر میگردد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

- خبر نسبتا امیدوارکننده برای افرادی که به دلیل ردی یا کنسلی ویزاهای پناهندگی، در خواست تجدید نظر از دادگاههای فدرال داده بودند.

-تفاوت های عمده ویزاهای سابکلاس 491و494 

-آیا ویزاهای همسری برای فردی که دیابت دارد صادر میگردد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/