حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات آماری راجع به به دعوت و صدور ویزاهای مهارتی ۱۸۹/-امکان اقدام برای ویزاهای موقت والدین ساب کلاس ۸۷۰ از داخل خاک استرالیا /-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دایم ۸۸۸/-اطلاعاتی در مورد بررسی ویزاهای بشردوستانه/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات آماری راجع به به دعوت و صدور ویزاهای مهارتی ۱۸۹/-امکان اقدام برای ویزاهای موقت والدین ساب کلاس ۸۷۰ از داخل خاک استرالیا /-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دایم ۸۸۸/-اطلاعاتی در مورد بررسی ویزاهای بشردوستانه/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

07/03/1399  مهاجرت به استرالیا -اطلاعات آماری راجع به به دعوت و صدور ویزاهای مهارتی ۱۸۹/-امکان اقدام برای ویزاهای موقت والدین ساب کلاس ۸۷۰ از داخل خاک استرالیا /-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دایم ۸۸۸/-اطلاعاتی در مورد بررسی ویزاهای بشردوستانه/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات آماری راجع به به دعوت و صدور ویزاهای مهارتی

-امکان اقدام برای ویزاهای موقت والدین ساب کلاس ۸۷۰ از داخل خاک استرالیا

-شانس تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دایم ۸۸۸

-اطلاعاتی در مورد بررسی ویزاهای بشردوستانه

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/