حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهم در مورد دعوتنامه هاي ماه مي/-اطلاعات مربوط به تبديل ويزاهاي سه ساله و پنج ساله به ويزاهاي ديگر/-وضعيت اپليكيشنهاي اسپانسر ايالتي ويكتوريا/-ويزاي پارتنر براي كساني كه با قايق وارد خاك استراليا شده اند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهم در مورد دعوتنامه هاي ماه مي/-اطلاعات مربوط به تبديل ويزاهاي سه ساله و پنج ساله به ويزاهاي ديگر/-وضعيت اپليكيشنهاي اسپانسر ايالتي ويكتوريا/-ويزاي پارتنر براي كساني كه با قايق وارد خاك استراليا شده اند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

01/06/2020  مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهم در مورد دعوتنامه هاي ماه مي/-اطلاعات مربوط به تبديل ويزاهاي سه ساله و پنج ساله به ويزاهاي ديگر/-وضعيت اپليكيشنهاي اسپانسر ايالتي ويكتوريا/-ويزاي پارتنر براي كساني كه با قايق وارد خاك استراليا شده اند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات مهم در مورد دعوتنامه هاي ماه مي

-اطلاعات مربوط به تبديل ويزاهاي سه ساله و پنج ساله به ويزاهاي ديگر

-وضعيت اپليكيشنهاي اسپانسر ايالتي ويكتوريا

-ويزاي پارتنر براي كساني كه با قايق وارد خاك استراليا شده اند

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/