حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بسته شدن ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/-بررسی نتایج آماری صدور ویزاهای مهارتی در سال مالی جاری/-اطلاعاتی در مورد شرط اولین ورود، برای دارندگان ویزاهای مختلف /-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸، تحصیلات دانشگاهی فرزندان رایگان است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بسته شدن ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/-بررسی نتایج آماری صدور ویزاهای مهارتی در سال مالی جاری/-اطلاعاتی در مورد شرط اولین ورود، برای دارندگان ویزاهای مختلف /-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸، تحصیلات دانشگاهی فرزندان رایگان است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

14/03/1399  مهاجرت به استرالیا -بسته شدن ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/-بررسی نتایج آماری صدور ویزاهای مهارتی در سال مالی جاری/-اطلاعاتی در مورد شرط اولین ورود، برای دارندگان ویزاهای مختلف /-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸، تحصیلات دانشگاهی فرزندان رایگان است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

بسته شدن ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی

-بررسی نتایج آماری صدور ویزاهای مهارتی در سال مالی جاری

-اطلاعاتی در مورد شرط اولین ورود، برای دارندگان ویزاهای مختلف

-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی موقت ۱۸۸، تحصیلات دانشگاهی فرزندان رایگان است؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

 --------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/