حقوقی

مهاجرت به استرالیا - راهکار های موجود برای افرادی که در حال حاضر با ویزای ویزیتوری در استرالیا هستند. /-توضیحاتی در مورد محدودیت دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر کردن همسر سابق./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - راهکار های موجود برای افرادی که در حال حاضر با ویزای ویزیتوری در استرالیا هستند. /-توضیحاتی در مورد محدودیت دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر کردن همسر سابق./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

08/06/2020  مهاجرت به استرالیا - راهکار های موجود برای افرادی که در حال حاضر با ویزای ویزیتوری در استرالیا هستند. /-توضیحاتی در مورد محدودیت دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر کردن همسر سابق./همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

راهکار های موجود برای افرادی که در حال حاضر با ویزای ویزیتوری در استرالیا هستند.

-توضیحاتی در مورد محدودیت دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر کردن همسر سابق.

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/