ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 96- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 96- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

10/06/2020  در قلمرو ورزش قسمت 96- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 96

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-برگزاری برخی از رقابتهای ورزشی در جهان پس از محدودیتهای کرونا

-ماجرای مرگ تلخ ونوس زرین خاک دوچرخه سواری که قربانی شد؛ علت مرگ ونوس چه بود؟

-اختلاف ‌نظرها بر سر فعالیت زنان در ورزش باستانی ایران

-وضعیت کنونی هشدار به تعلیق فوتبال ایران توسط فیفا به علت تناقض‌های‌ اساسنامه فدراسیون