حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبر خوب برای پناهجویانی که از جزایر Ashmore و Cartier وارد استرالیا شدند/-از سرگیری دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی دارائی‌های بیزینسی برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبر خوب برای پناهجویانی که از جزایر Ashmore و Cartier وارد استرالیا شدند/-از سرگیری دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی دارائی‌های بیزینسی برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

22/03/1399  مهاجرت به استرالیا -خبر خوب برای پناهجویانی که از جزایر Ashmore و Cartier وارد استرالیا شدند/-از سرگیری دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی دارائی‌های بیزینسی برای دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبر خوب برای پناهجویانی که از جزایر Ashmore و Cartier وارد استرالیا شدند

-از سرگیری دعوت‌نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی190

-اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی دارائی‌های بیزینسی برای دارندگان ویزاهای بیزینسی188

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/