حقوقی

مهاجرت به استرالیا -شرايط جديد ايالت قلمروي شمالي (Northern Territory) از اول جولاي براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/- آغاز پذيرش اسپانسرشيپ براي ويزاي ٤٩١ از ايالت NSW/-/افزايش هزينه درخواست تجديدنظر/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي والدين/- مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي در دادگاه تجديدنظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -شرايط جديد ايالت قلمروي شمالي (Northern Territory) از اول جولاي براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/- آغاز پذيرش اسپانسرشيپ براي ويزاي ٤٩١ از ايالت NSW/-/افزايش هزينه درخواست تجديدنظر/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي والدين/- مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي در دادگاه تجديدنظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

15/06/2020  مهاجرت به استرالیا -شرايط جديد ايالت قلمروي شمالي (Northern Territory) از اول جولاي براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١/- آغاز پذيرش اسپانسرشيپ براي ويزاي ٤٩١ از ايالت NSW/-/افزايش هزينه درخواست تجديدنظر/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي والدين/- مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي در دادگاه تجديدنظر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-شرايط جديد ايالت قلمروي شمالي (Northern Territory) از اول جولاي براي ويزاهاي ١٩٠ و ٤٩١

- آغاز پذيرش اسپانسرشيپ براي ويزاي ٤٩١ از ايالت NSW

-افزايش هزينه درخواست تجديدنظر

- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي والدين

- مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي در دادگاه تجديدنظر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/