ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 97- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 97- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

17/06/2020  در قلمرو ورزش قسمت 97- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 97

 بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-برگزاری برخی از رقابتهای ورزشی در استرالیا،ایران و جهان پس از محدودیتهای کرونا

-یکی دیگر از بانوان شطرنج‌ باز ایران زیر پرچم کشور سوئیس مسابقه می دهد.

-مرشدی که زنان را به زورخانه ای در ایران برای ورزش راه داده بود، برکنار شد!

-نامزد انتخابات شهرداری توکیو گفت: در صورت انتخاب به عنوان شهردار، المپیک توکیو را لغو می کنم