حقوقی

مهاجرت به استرالیا - اطلاعات تکمیلی و اصلاحی در رابطه با پناهجویانی که از جزایر اشمور و کارتییر وارد استرالیا شده بودند/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی /-تفاوت بین ویزاهای بیزینسی ۱۸۸a و ۱۸۸b در چه می‌باشد؟-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - اطلاعات تکمیلی و اصلاحی در رابطه با پناهجویانی که از جزایر اشمور و کارتییر وارد استرالیا شده بودند/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی /-تفاوت بین ویزاهای بیزینسی ۱۸۸a و ۱۸۸b در چه می‌باشد؟-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

29/03/1399  مهاجرت به استرالیا - اطلاعات تکمیلی و اصلاحی در رابطه با پناهجویانی که از جزایر اشمور و کارتییر وارد استرالیا شده بودند/-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی /-تفاوت بین ویزاهای بیزینسی ۱۸۸a و ۱۸۸b در چه می‌باشد؟-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- اطلاعات تکمیلی و اصلاحی در رابطه با پناهجویانی که از جزایر اشمور و کارتییر وارد استرالیا شده بودند

-آخرین اطلاعات در مورد ویزاهای مهارتی

-تفاوت بین ویزاهای بیزینسی ۱۸۸a و ۱۸۸b در چه می‌باشد؟-

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/