حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد ویزاهای مهارتی سابکلاس ۴۹۱ ایالت نیو ساوت ولز/-توضیحاتی تکمیلی در مورد افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند. /-آیا افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند، میتوانند برای ویزاهای دایم همسری اقدام کنند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد ویزاهای مهارتی سابکلاس ۴۹۱ ایالت نیو ساوت ولز/-توضیحاتی تکمیلی در مورد افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند. /-آیا افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند، میتوانند برای ویزاهای دایم همسری اقدام کنند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

22/06/2020  مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد ویزاهای مهارتی سابکلاس ۴۹۱ ایالت نیو ساوت ولز/-توضیحاتی تکمیلی در مورد افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند. /-آیا افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند، میتوانند برای ویزاهای دایم همسری اقدام کنند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبر خوب در مورد ویزاهای مهارتی سابکلاس ۴۹۱ ایالت نیو ساوت ولز

-توضیحاتی تکمیلی در مورد افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند.

-آیا افرادی که وارد جزایر اشمور و کارتیر شده اند، میتوانند برای ویزاهای دایم همسری اقدام کنند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/