علمی ، فن آوری

در اسمارت هوم چه‌ تکنولوژی استفاده می‌شود و چگونه عمل می نماید؟/ گفتگو با مهندس شهمیر احمدی‌نژاد در شرکت Smart est home استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی

در اسمارت هوم چه‌ تکنولوژی استفاده می‌شود و چگونه عمل می نماید؟/  گفتگو با مهندس شهمیر احمدی‌نژاد در شرکت Smart est home استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی

25/06/2020  در اسمارت هوم چه‌ تکنولوژی استفاده می‌شود و چگونه عمل می نماید؟/ گفتگو با مهندس شهمیر احمدی‌نژاد در شرکت Smart est home استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی


در اسمارت هوم چه‌ تکنولوژی استفاده می‌شود و چگونه عمل می نماید؟

 گفتگو با مهندس شهمیر احمدی‌نژاد در شرکت Smart est home استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

-اسمارت هوم از چه‌ تکنولوژی استفاده نموده و چگونه کار می‌کند؟
- تفاوت z-wave سیستم با wifi چیست؟‌
-این مدل چه مزیتی نسبت به سیستمهای قدیمی دارد؟
- برای هوشمند کردن یک خانه از کجا باید شروع کرد؟
-آیا برای هوشمند کردن سیم کش خاصی‌ لازم است؟
-چی‌ مشکلی‌ پیش میآید اگر اینترنت قطع شود یا سیستم متوقف شود؟
- آیا این سیستم امن است؟ آیا امکان هک شدنش وجود دارد؟
-نگهداری و بروز کردن این سیستم به چه صورت است؟

 

SMARTEST HOME 

Smart Home products and Solution Provider – Security Systems

http://smartesthome.com.au/