حقوقی

مهاجرت به استرالیا -امكان اخذ ويزاي دائم والدين براي والديني كه با ويزيتور ويزا در استراليا حضور دارند. /-اطلاعاتي در مورد نحوه درخواست برداشتن شرط No further stay از ويزاهاي توريستي/-تاثير كويد١٩ بر بررسي ويزاها/-آيا تاخير در انجام ورود اوليه بعد از اخذ ويزا منجر به كنسل شدن ويزا ميشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -امكان اخذ ويزاي دائم والدين براي والديني كه با ويزيتور ويزا در استراليا حضور دارند. /-اطلاعاتي در مورد نحوه درخواست برداشتن شرط No further stay از ويزاهاي توريستي/-تاثير كويد١٩ بر بررسي ويزاها/-آيا تاخير در انجام ورود اوليه بعد از اخذ ويزا منجر به كنسل شدن ويزا ميشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

29/06/2020  مهاجرت به استرالیا -امكان اخذ ويزاي دائم والدين براي والديني كه با ويزيتور ويزا در استراليا حضور دارند. /-اطلاعاتي در مورد نحوه درخواست برداشتن شرط No further stay از ويزاهاي توريستي/-تاثير كويد١٩ بر بررسي ويزاها/-آيا تاخير در انجام ورود اوليه بعد از اخذ ويزا منجر به كنسل شدن ويزا ميشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-امكان اخذ ويزاي دائم والدين براي والديني كه با ويزيتور ويزا در استراليا حضور دارند.

اطلاعاتي در مورد نحوه درخواست برداشتن شرط No further stay از ويزاهاي توريستي

-تاثير كويد١٩ بر بررسي ويزاها

-آيا تاخير در انجام ورود اوليه بعد از اخذ ويزا منجر به كنسل شدن ويزا ميشود؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/