ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 99- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 99- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

01/07/2020  در قلمرو ورزش قسمت 99- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 99

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-برگزاری لیگهای ورزشی استرالیا در شرایط نامطلوب همگیری کرونا ویروس در ایالت ویکتوریا

-برگزاری رقابتهای لیگ فوتبال در ایران و اروپا در محدودیتهای کرونا

-برنامه بازی های تیم ملی در انتخابی جام جهانی 2022 اعلام شد.
 

-فیفا بار دیگر به اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال ایران ایراد گرفت و آن را رد کرد.