حقوقی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت نامشخص ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالي جديد /-احتمال اجازه‌ی ورود دانشجویان دانشگاه کنبرا به استرالیا در ماه جولای /-آیا امکان سرمایه‌گذاری بروی فرنچایز (franchise) برای ویزای ۱۸۸ هست؟همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -وضعیت نامشخص ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالي جديد /-احتمال اجازه‌ی ورود دانشجویان دانشگاه کنبرا به استرالیا در ماه جولای /-آیا امکان سرمایه‌گذاری بروی فرنچایز (franchise) برای ویزای ۱۸۸ هست؟همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

11/04/1399  مهاجرت به استرالیا -وضعیت نامشخص ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالي جديد /-احتمال اجازه‌ی ورود دانشجویان دانشگاه کنبرا به استرالیا در ماه جولای /-آیا امکان سرمایه‌گذاری بروی فرنچایز (franchise) برای ویزای ۱۸۸ هست؟همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-وضعیت نامشخص ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالي جديد

-احتمال اجازه‌ی ورود دانشجویان دانشگاه کنبرا به استرالیا در ماه جولای

-آیا امکان سرمایه‌گذاری بروی فرنچایز (franchise) برای ویزای ۱۸۸ هست؟همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/