حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا دارندگان ویزاهای دایمی که هنوز اولین ورود به استرالیا را نداشته‌اند، در حال حاضر اجازه ورود به استرالیا را دارند؟ /-آیا در حال حاضر ویزای استرالیا برای افرادی که خارج از خاک استرالیا اقدام کرده اند صادر می‌شود. /-وضعیت نامعلوم ایالت‌ها جهت اسپانسر کردن افراد برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا دارندگان ویزاهای دایمی که هنوز اولین ورود به استرالیا را نداشته‌اند، در حال حاضر اجازه ورود به استرالیا را دارند؟ /-آیا در حال حاضر ویزای استرالیا برای افرادی که خارج از خاک استرالیا اقدام کرده اند صادر می‌شود. /-وضعیت نامعلوم ایالت‌ها جهت اسپانسر کردن افراد برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

06/07/2020  مهاجرت به استرالیا - آیا دارندگان ویزاهای دایمی که هنوز اولین ورود به استرالیا را نداشته‌اند، در حال حاضر اجازه ورود به استرالیا را دارند؟ /-آیا در حال حاضر ویزای استرالیا برای افرادی که خارج از خاک استرالیا اقدام کرده اند صادر می‌شود. /-وضعیت نامعلوم ایالت‌ها جهت اسپانسر کردن افراد برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

- آیا دارندگان ویزاهای دایمی که هنوز اولین ورود به استرالیا را نداشته‌اند، در حال حاضر اجازه ورود به استرالیا را دارند؟

-آیا در حال حاضر ویزای استرالیا برای افرادی که خارج از خاک استرالیا اقدام کرده اند صادر می‌شود.

-وضعیت نامعلوم ایالت‌ها جهت اسپانسر کردن افراد برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/