علمی ، فن آوری

دانشمند ایرانی- استرالیایی/گفتگو با پروفسور شکوفه شمسی، استاد دانشگاه و محقق ارشد (senior research fellow) و سرپرست گروه تحقیقات در دانشکده دامپزشکی چارلز استرت (Charles Sturt University در ایالت نیوساوت ولز استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

دانشمند ایرانی- استرالیایی/گفتگو با پروفسور شکوفه شمسی، استاد دانشگاه و محقق ارشد (senior research fellow) و سرپرست گروه تحقیقات در دانشکده دامپزشکی  چارلز استرت (Charles Sturt University در ایالت نیوساوت ولز استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

17/04/1399  دانشمند ایرانی- استرالیایی/گفتگو با پروفسور شکوفه شمسی، استاد دانشگاه و محقق ارشد (senior research fellow) و سرپرست گروه تحقیقات در دانشکده دامپزشکی چارلز استرت (Charles Sturt University در ایالت نیوساوت ولز استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


چهره های علمی استرالیا

کشف اولین مورد ابتلای به یک بیماری انگلی دراشخاصی که غذاهای دریای را بصورت خام میل میکنند،توسط دانشمند ایرانی- استرالیایی

گفتگو با پروفسور شکوفه شمسی، استاد دانشگاه و محقق ارشد (senior research fellow) و سرپرست گروه تحقیقات در دانشکده دامپزشکی چارلز استرت (Charles Sturt University در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده 

کم و بیش مطلع هستیم که خوردن گوشت خام ماهی یا آبزیان دریایی باعث یکسری از بیماریها میشود ،اما این مسئله چقدر می تواند جدی باشد؟

در همین خصوص رادیو نشاط استرالیا ،گفتگوی را با پروفسور شکوفه شمسی، استاد دانشگاه و محقق ارشد (senior research fellow) که سرپرستی گروه تحقیقات در دانشکده دامپزشکی دانشگاه چارلز سترت (Charles Sturt University در ایالت نیو ساوت ولز را به عهده دارد انجام داده است.

از جمله موضوعات مطرح شده در این گفتگو ، تحقیقات این چهره علمی استرالیا در بهداشت و بیماریهای آبزیان ، حیات وحش و همچنین بیماریهای که از جانوران به انسان منتقل میشود می باشد.

-آیا سوشی(یک نوع غذای ژاپنی) جزو لیست غذاهای ناسالم محسوب میشود؟

-خوردن گوشت خام ماهی یا آبزیان دریایی باعث بروز چه بیماریهایی میشود؟

-این بیماریها چه علائمی دارد؟

-راههای درمان این بیماری چیست؟

-چه توصیه های پزشکی در این مورد وجود دارد؟