حقوقی

مهاجرت به استرالیا -صدور ويزاهای گلوبال تلنت برای اقدام کنندگان خارج از استرالیا (اف شور)/-آیا کسانی که ویزاهای ۳ و ۵ ساله دارند برای خرید خانه نیاز به مجوز از اداره‌ی مهاجرت دارند؟/-آیا با اقامت اجتماعی فرانسه می‌توان اقامت استرالیا را گرفت؟ /-پیش‌بینی وضعیت ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالی جدیدهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -صدور ويزاهای گلوبال تلنت برای اقدام کنندگان خارج از استرالیا (اف شور)/-آیا کسانی که ویزاهای ۳ و ۵ ساله دارند برای خرید خانه نیاز به مجوز از اداره‌ی مهاجرت دارند؟/-آیا با اقامت اجتماعی فرانسه می‌توان اقامت استرالیا را گرفت؟ /-پیش‌بینی وضعیت ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالی جدیدهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

19/04/1399  مهاجرت به استرالیا -صدور ويزاهای گلوبال تلنت برای اقدام کنندگان خارج از استرالیا (اف شور)/-آیا کسانی که ویزاهای ۳ و ۵ ساله دارند برای خرید خانه نیاز به مجوز از اداره‌ی مهاجرت دارند؟/-آیا با اقامت اجتماعی فرانسه می‌توان اقامت استرالیا را گرفت؟ /-پیش‌بینی وضعیت ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالی جدیدهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-صدور ويزاهای گلوبال تلنت برای اقدام کنندگان خارج از استرالیا (اف شور)

-آیا کسانی که ویزاهای ۳ و ۵ ساله دارند برای خرید خانه نیاز به مجوز از اداره‌ی مهاجرت دارند؟

-آیا با اقامت اجتماعی فرانسه می‌توان اقامت استرالیا را گرفت؟

/-پیش‌بینی وضعیت ویزاهای بیزینسی و مهارتی در سال مالی جدیدهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/