حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مربوط به راند دعوتنامه‌های ويزاهای مهارتی/-برنامه مهاجرتی دولت برای سال مالی جاری/-راه‌های تبديل ويزای سه ساله و پنج ساله به ويزاهای ديگر/-مدت زمان رسيدگی به ويزاهای پارتنر/-چه كسی مسئول پرداخت قرنطينه‌ی اجباری ١٤ روزه خواهد بود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مربوط به راند دعوتنامه‌های ويزاهای مهارتی/-برنامه مهاجرتی دولت برای سال مالی جاری/-راه‌های تبديل ويزای سه ساله و پنج ساله به ويزاهای ديگر/-مدت زمان رسيدگی به ويزاهای  پارتنر/-چه كسی مسئول پرداخت قرنطينه‌ی اجباری ١٤ روزه خواهد بود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

13/07/2020  مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مربوط به راند دعوتنامه‌های ويزاهای مهارتی/-برنامه مهاجرتی دولت برای سال مالی جاری/-راه‌های تبديل ويزای سه ساله و پنج ساله به ويزاهای ديگر/-مدت زمان رسيدگی به ويزاهای پارتنر/-چه كسی مسئول پرداخت قرنطينه‌ی اجباری ١٤ روزه خواهد بود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات مربوط به راند دعوتنامه‌های ويزاهای مهارتی

-برنامه مهاجرتی دولت برای سال مالی جاری

-راه‌های تبديل ويزای سه ساله و پنج ساله به ويزاهای ديگر

-مدت زمان رسيدگی به ويزاهای پارتنر

-چه كسی مسئول پرداخت قرنطينه‌ی اجباری ١٤ روزه خواهد بود؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/