حقوقی

مهاجرت به استرالیا - اعتبار پلیس چک‌های کشورهای مختلف برای اداره مهاجرت چقدر هست؟ و آیا پیشنهاد می‌شود حتی قبل از درخواست اداره مهاجرت، برای گرفتن این گواهی‌های عدم سو پیشینه اقدام کرد؟ /-تفاوت ویزاهای معمولی و پر هزینه والدین در چیست؟ و آیا برای والدین بالای ۶۵ سال، شرایط خاصی وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - اعتبار پلیس چک‌های کشورهای مختلف برای اداره مهاجرت چقدر هست؟ و آیا پیشنهاد می‌شود حتی قبل از درخواست اداره مهاجرت، برای گرفتن این گواهی‌های عدم سو پیشینه اقدام کرد؟ /-تفاوت ویزاهای معمولی و پر هزینه والدین در چیست؟ و آیا برای والدین بالای ۶۵ سال، شرایط خاصی وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

20/07/2020  مهاجرت به استرالیا - اعتبار پلیس چک‌های کشورهای مختلف برای اداره مهاجرت چقدر هست؟ و آیا پیشنهاد می‌شود حتی قبل از درخواست اداره مهاجرت، برای گرفتن این گواهی‌های عدم سو پیشینه اقدام کرد؟ /-تفاوت ویزاهای معمولی و پر هزینه والدین در چیست؟ و آیا برای والدین بالای ۶۵ سال، شرایط خاصی وجود دارد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

 -اعتبار پلیس چک‌های کشورهای مختلف برای اداره مهاجرت چقدر هست؟ و آیا پیشنهاد می‌شود حتی قبل از درخواست اداره مهاجرت، برای گرفتن این گواهی‌های عدم سو پیشینه اقدام کرد؟

-تفاوت ویزاهای معمولی و پر هزینه والدین در چیست؟ و آیا برای والدین بالای ۶۵ سال، شرایط خاصی وجود دارد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/