اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 96 - صفحه‌ی دارت خودش برای من شبیه زندگیه‌ /گفتگو با خانم مژگان رحمانی قهرمان ورزشی دارت در ایران /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 96 - صفحه‌ی دارت خودش برای من شبیه زندگیه‌ /گفتگو با خانم مژگان رحمانی قهرمان ورزشی دارت در ایران  /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

20/07/2020  تریبون زنانه قسمت 96 - صفحه‌ی دارت خودش برای من شبیه زندگیه‌ /گفتگو با خانم مژگان رحمانی قهرمان ورزشی دارت در ایران /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 96 

صفحه‌ی دارت خودش برای من شبیه زندگیه‌

گفتگو با خانم مژگان رحمانی قهرمان رشته ورزشی دارت در ایران 

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

شما یه عالمه الویت هم زمان دارین اما باید بدونین کجا و کی وقت مناسب هر الویته که ازش استفاده کنین، «صفحه‌ی دارت خودش برای من شبیه زندگیه».

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane
----------------

اسپانسر: شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration