ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 102- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 102- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

22/07/2020  در قلمرو ورزش قسمت 102- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 102

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-بررسی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران

-بررسی بازی های لیگ های فوتبال استرالیا و اروپا

-پشت ‌پرده حکم شلاقِ عادل فردوسی پور

-محرومیت مادام العمر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان