حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در استرالیا /-آیا می‌توان پرونده‌ی ویزای نامزدی ۳۰۰ را به ویزای همسری ۳۰۹ تغییر داد؟ /-باز شدن مراکز برگزاری آزمون ایلس در اغلب کشورها /-برگزاری مصاحبه‌های ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله بصورت تلفنی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در استرالیا /-آیا می‌توان پرونده‌ی ویزای نامزدی ۳۰۰ را به ویزای همسری ۳۰۹ تغییر داد؟ /-باز شدن مراکز برگزاری آزمون ایلس در اغلب کشورها /-برگزاری مصاحبه‌های ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله بصورت تلفنی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

02/05/1399  مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در استرالیا /-آیا می‌توان پرونده‌ی ویزای نامزدی ۳۰۰ را به ویزای همسری ۳۰۹ تغییر داد؟ /-باز شدن مراکز برگزاری آزمون ایلس در اغلب کشورها /-برگزاری مصاحبه‌های ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله بصورت تلفنی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبرهای خوب در مورد ویزاهای دانشجویی

-اطلاعاتی در مورد دارندگان ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در استرالیا

-آیا می‌توان پرونده‌ی ویزای نامزدی ۳۰۰ را به ویزای همسری ۳۰۹ تغییر داد؟

-باز شدن مراکز برگزاری آزمون ایلس در اغلب کشورها

-برگزاری مصاحبه‌های ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله بصورت تلفنی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/