حقوقی

مهاجرت به استرالیا --كاهش ميزان ويزاهاي در نظر گرفته شده براي سال مالي ٢٠٢٠/- اطلاعاتي مربوط به زمان اتمام محدوديت‌هاي سفر به استراليا/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي همسر/- رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي چقدر زمان مي‌برد؟/- تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا --كاهش ميزان ويزاهاي در نظر گرفته شده براي سال مالي ٢٠٢٠/- اطلاعاتي مربوط به زمان اتمام محدوديت‌هاي سفر به استراليا/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي همسر/- رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي چقدر زمان مي‌برد؟/- تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

27/07/2020  مهاجرت به استرالیا --كاهش ميزان ويزاهاي در نظر گرفته شده براي سال مالي ٢٠٢٠/- اطلاعاتي مربوط به زمان اتمام محدوديت‌هاي سفر به استراليا/- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي همسر/- رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي چقدر زمان مي‌برد؟/- تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-كاهش ميزان ويزاهاي در نظر گرفته شده براي سال مالي ٢٠٢٠

- اطلاعاتي مربوط به زمان اتمام محدوديت‌هاي سفر به استراليا

- مدت زمان رسيدگي به ويزاهاي همسر

- رسيدگي به پرونده هاي پناهندگي چقدر زمان مي‌برد؟

- تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/