حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی راند جون ویزاهای مهارتی/-بررسی سخنان خزانه‌دار استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی /-آیا بعد از اقدام برای ویزای ۸۷۷ می‌توان در مناطق غیر ریجینال زندگی کرد؟/-مروری بر ویزاهای بیزینسی، گلوبال تلنت و پارتنر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی راند جون ویزاهای مهارتی/-بررسی سخنان خزانه‌دار استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی /-آیا بعد از اقدام برای ویزای ۸۷۷ می‌توان در مناطق غیر ریجینال زندگی کرد؟/-مروری بر ویزاهای بیزینسی، گلوبال تلنت و پارتنر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

09/05/1399  مهاجرت به استرالیا -بررسی راند جون ویزاهای مهارتی/-بررسی سخنان خزانه‌دار استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی /-آیا بعد از اقدام برای ویزای ۸۷۷ می‌توان در مناطق غیر ریجینال زندگی کرد؟/-مروری بر ویزاهای بیزینسی، گلوبال تلنت و پارتنر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-بررسی راند جون ویزاهای مهارتی

-بررسی سخنان خزانه‌دار استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی 

-آیا بعد از اقدام برای ویزای ۸۷۷ می‌توان در مناطق غیر ریجینال زندگی کرد؟

-مروری بر ویزاهای بیزینسی، گلوبال تلنت و پارتنر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/