حقوقی

مهاجرت به استرالیا -توضیحات تکمیلی در مورد والدینی که با ویزاهای ۳ ساله ویزیتوری در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا در صورت ازدواج یا صاحب فرزند شدن، افزودن افراد جدید به ویزایی که قبلا اقدام شده٫ تاخیری در زمان بررسی ویزا ایجاد میکند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -توضیحات تکمیلی در مورد والدینی که با ویزاهای ۳ ساله ویزیتوری در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا در صورت ازدواج یا صاحب فرزند شدن، افزودن افراد جدید به ویزایی که قبلا اقدام شده٫ تاخیری در زمان بررسی ویزا ایجاد میکند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

13/05/1399  مهاجرت به استرالیا -توضیحات تکمیلی در مورد والدینی که با ویزاهای ۳ ساله ویزیتوری در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا در صورت ازدواج یا صاحب فرزند شدن، افزودن افراد جدید به ویزایی که قبلا اقدام شده٫ تاخیری در زمان بررسی ویزا ایجاد میکند؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 -توضیحات تکمیلی در مورد والدینی که با ویزاهای ۳ ساله ویزیتوری در حال حاضر در استرالیا هستند.

-آیا در صورت ازدواج یا صاحب فرزند شدن، افزودن افراد جدید به ویزایی که قبلا اقدام شده٫ تاخیری در زمان بررسی ویزا ایجاد میکند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/