ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 104- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 104- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

05/08/2020  در قلمرو ورزش قسمت 104- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 104

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا 

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-نگاهی لیگ برتر فوتبال ایران و جنجال استقلال و سپاهان

-آخرین وضعیت بدهی باشگاه پرسپولیس به برانکو

-بررسی بازی های لیگ های استرالیا و لیگ فوتبال اروپا

-یشنهاد به خانم گل فوتبال زنان ایران