حقوقی

مهاجرت به استرالیا -چگونه محکومیت‌هایی می‌تواند بر اقدام شما برای شهروندی استرالیا تاثیرگذار باشد؟/-فعال سازی مجدد skill select dashboard در سایت اداره‌ی مهاجرت /-آیا می‌توان با ویزای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای کاری ۱۸۶ اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -چگونه محکومیت‌هایی می‌تواند بر اقدام شما برای شهروندی استرالیا تاثیرگذار باشد؟/-فعال سازی مجدد skill select dashboard در سایت اداره‌ی مهاجرت /-آیا می‌توان با ویزای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای کاری ۱۸۶ اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

15/05/1399  مهاجرت به استرالیا -چگونه محکومیت‌هایی می‌تواند بر اقدام شما برای شهروندی استرالیا تاثیرگذار باشد؟/-فعال سازی مجدد skill select dashboard در سایت اداره‌ی مهاجرت /-آیا می‌توان با ویزای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای کاری ۱۸۶ اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-چگونه محکومیت‌هایی می‌تواند بر اقدام شما برای شهروندی استرالیا تاثیرگذار باشد؟

-فعال سازی مجدد skill select dashboard در سایت اداره‌ی مهاجرت 

-آیا می‌توان با ویزای بیزینسی ۱۸۸ برای ویزاهای کاری ۱۸۶ اقدام کرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/