حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد اختصاص داده شدن ظرفیت ایالت‌ها برای اسپانسرشیپی ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-خبرهای خوب در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلان ساب‌کلاس ۴۸۵/-چه کسانی می‌توانند برای ویزای ۴۰۸ اقدام کنند/-دارندگان ویزاهای بیزینسی نگران تاریخ ورود اولیه نباشند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد اختصاص داده شدن ظرفیت ایالت‌ها برای اسپانسرشیپی ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-خبرهای خوب در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلان ساب‌کلاس ۴۸۵/-چه کسانی می‌توانند برای ویزای ۴۰۸ اقدام کنند/-دارندگان ویزاهای بیزینسی نگران تاریخ ورود اولیه نباشند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

23/05/1399  مهاجرت به استرالیا -خبرهای خوب در مورد اختصاص داده شدن ظرفیت ایالت‌ها برای اسپانسرشیپی ویزاهای بیزینسی و مهارتی/-خبرهای خوب در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلان ساب‌کلاس ۴۸۵/-چه کسانی می‌توانند برای ویزای ۴۰۸ اقدام کنند/-دارندگان ویزاهای بیزینسی نگران تاریخ ورود اولیه نباشند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-خبرهای خوب در مورد اختصاص داده شدن ظرفیت ایالت‌ها برای اسپانسرشیپی ویزاهای بیزینسی و مهارتی

-خبرهای خوب در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلان ساب‌کلاس ۴۸۵

-چه کسانی می‌توانند برای ویزای ۴۰۸ اقدام کنند

-دارندگان ویزاهای بیزینسی نگران تاریخ ورود اولیه نباشند

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/