حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند جولای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب در مورد ویزاهای ایالتی بیزنسی و مهارتی/-آسانتر شدن شرایط گرفتن ویزاهای ۴۰۸ که مخصوص افرادی که در استرالیا هستند و قادر به برگشت به کشورشان به خاطر محدودیتهای کرونا نیستند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند جولای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب در مورد ویزاهای ایالتی بیزنسی و مهارتی/-آسانتر شدن شرایط گرفتن ویزاهای ۴۰۸ که مخصوص افرادی که در استرالیا هستند و قادر به برگشت به کشورشان به خاطر محدودیتهای کرونا نیستند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

17/08/2020  مهاجرت به استرالیا -بررسی نتایج راند جولای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب در مورد ویزاهای ایالتی بیزنسی و مهارتی/-آسانتر شدن شرایط گرفتن ویزاهای ۴۰۸ که مخصوص افرادی که در استرالیا هستند و قادر به برگشت به کشورشان به خاطر محدودیتهای کرونا نیستند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 -بررسی نتایج راند جولای ویزاهای مهارتی

-خبر خوب در مورد ویزاهای ایالتی بیزنسی و مهارتی

-آسانتر شدن شرایط گرفتن ویزاهای ۴۰۸ که مخصوص افرادی که در استرالیا هستند و قادر به برگشت به کشورشان به خاطر محدودیتهای کرونا نیستند

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/