حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اعلام سقف پذیرش رشته‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-کسانی که ویزاهای موقت دارند برای خرید ملک یا بیزینس نیاز به اخذ مجوز FIRB دارند/-آیا در صورت رد شدن تقاضای شهروندی ویزای دائم فرد هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اعلام سقف پذیرش رشته‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-کسانی که ویزاهای موقت دارند برای خرید ملک یا بیزینس نیاز به اخذ مجوز FIRB دارند/-آیا در صورت رد شدن تقاضای شهروندی ویزای دائم فرد هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

29/05/1399  مهاجرت به استرالیا -اعلام سقف پذیرش رشته‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/-کسانی که ویزاهای موقت دارند برای خرید ملک یا بیزینس نیاز به اخذ مجوز FIRB دارند/-آیا در صورت رد شدن تقاضای شهروندی ویزای دائم فرد هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اعلام سقف پذیرش رشته‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی

-کسانی که ویزاهای موقت دارند برای خرید ملک یا بیزینس نیاز به اخذ مجوز FIRB دارند

-آیا در صورت رد شدن تقاضای شهروندی ویزای دائم فرد هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/