حقوقی

مهاجرت به استرالیا -از سرگیری اسپانسری ایالتها برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اعلام شرایط و لیست مشاغل جدید ایالت استرالیای جنوبی SA/- مدت زمان رسیدگی به ویزاهای پارتنر یا همسر /- عمده دلایل رد شدن ویزاهای پرمننت بیزننسی سابکلاس ۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -از سرگیری اسپانسری ایالتها برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اعلام شرایط و لیست مشاغل جدید ایالت استرالیای جنوبی SA/- مدت زمان رسیدگی به ویزاهای پارتنر یا همسر /- عمده دلایل رد شدن ویزاهای پرمننت بیزننسی سابکلاس ۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

24/08/2020  مهاجرت به استرالیا -از سرگیری اسپانسری ایالتها برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/- اعلام شرایط و لیست مشاغل جدید ایالت استرالیای جنوبی SA/- مدت زمان رسیدگی به ویزاهای پارتنر یا همسر /- عمده دلایل رد شدن ویزاهای پرمننت بیزننسی سابکلاس ۸۸۸/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

- از سرگیری اسپانسری ایالتها برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱

- اعلام شرایط و لیست مشاغل جدید ایالت استرالیای جنوبی SA

- مدت زمان رسیدگی به ویزاهای پارتنر یا همسر 

- عمده دلایل رد شدن ویزاهای پرمننت بیزننسی سابکلاس888 

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/