اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 101 -گفتگو با خانم گلاره ظفر بالانژاد متخلص به رها ظفر در سیدنی استرالیا /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

تریبون زنانه قسمت 101 -گفتگو با خانم گلاره ظفر بالانژاد متخلص به رها ظفر در سیدنی استرالیا /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

25/08/2020  تریبون زنانه قسمت 101 -گفتگو با خانم گلاره ظفر بالانژاد متخلص به رها ظفر در سیدنی استرالیا /تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه قسمت 101

گفتگو با خانم گلاره ظفر بالانژاد متخلص به رها ظفر در سیدنی استرالیا

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

گلاره ظفر بالانژاد متخلص به رها ظفر
شاعر
آغاز فعالیت رسمی ادبی از تاسیس انجمن اهورا دانشگاه خیام
و در ادامه‌ی سال‌های مهاجرت تاسیس انجمن ادبی شاعران بی مرز فعالیت در حوزه اجتماعی زنان
سابقه عضویت در هیات مدیره سازمان همیاری ایرانیان استرالیا
سازمان جوانان سیدنی
کانون فرهنگی اکنون

#رادیونشاط_استرالیا

----------------
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane
----------------

اسپانسر: شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration